Žiri za ekipe i orkestre

Žiri - ekipe i kamerni sastavi:

- Irena Oparov Dobrila, klavir

- Ana Veskov, violina

- Andrej Čabarkapa, klarinet

- Jelena Milojević, gitara

- Marija Vukićević, harmonika

- Vladica Vasić, truba

- Ana Aleksić Šajrer, solo pevanje

Žiri - orkestar:

- Blaženka Biočić, orkestar

- Branislav Gagić, orkestar

- Valentina Petrović, orkestar