Fotografije

Godišnji koncert, jun 2022.

Koncert nastavnika, mart 2022.

Božićna radionica, decembar 2019.

Novogodišnja solfeđijada, decembar 2019.

Dan uličnih svirača, 2012.