Školski program

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

Šestogodišnje osnovno muzičko obrazovanja je podeljeno u dva ciklusa. Prvi (niži) ciklus obuhvata prvi, drugi i treći razred, a drugi (viši) ciklus obuhvata četvrti, peti i šesti razred. Tokom svih šest godina se realizuje nastava solfeđa i instrumenta, a u višim razredima učenici pohađaju i nastavu hora ili orkestra (od četvrtog razreda) i teorije muzike (u šestom razredu).

U našoj školi mogu da se sviraju sledeći instrumenti: klavir, harmonika, violina, tambura E-prim, gitara, flauta i klarinet.

Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanje

U našoj školi se u okviru četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja izučava solo pevanje kao glavni predmet. Četvorogodišnje osnovno muzičko obrazovanja je podeljeno u dva ciklusa. Prvi (niži) ciklus obuhvata prvi i drugi razred, a drugi (viši) ciklus obuhvata četvrti i peti razred. Tokom sve četiri godine učenici pohađaju nastavu solfeđa, uporednog klavira i solo pevanja. U četvrtom razredu se pohađa i nastava teorije muzike.

Pripremni razred

Pripremni razred upisuju deca u dve starosne grupe, mlađi uzrast 5-6 godina i stariji uzrast 7-8 godina. Pripremna nastava podrazumeva kompleksnu i sadržajnu pripremu za prvi razred osnovne muzičke škole. Kroz pripremnu nastavu se razvija sluh, osećaj za ritam, zvučna percepcija, deca se upoznaju sa osnovama muzičke pismenosti, neguje se horsko pevanje, upoznaju se instrumenti.

Ponosni smo na…

Školsko takmičenje

Počev od školske 2012/2013.godine u školi se realizuje školsko takmičenje iz instrumenta pod nazivom “Festival muzike”. Takmiče se učenici koji u tekućoj školskoj godini ne učestvuju na nekom drugom (eksternom) takmičenju iz instrumenta. Takmičenje je podeljeno u kategorije po razredima. Jedan od ciljeva takmičenje je podizanje nivoa motivacije kod učenika. Žiri je sačinjen od nastavnika instrumenata iz drugih muzičkih škola.

Dan otvorenih vrata

Škola svake godine organizuje Dan otvorenih vrata u cilju podrške budućim učenicima i roditeljima. Tog dana svi zainteresovani mogu da upoznaju unutrašnjost škole, da dobiju sve potrebne informacije i učestvuju u planiranim aktivnostima. Nastavnici solfeđa vrše pripreme sa budućim učenicima kako bi sam prijemni ispit bio manje stresan. U okviru Dana otvorenih vrata realizuju se i igrovne aktivnosti za decu, kao i roditeljski sastanak.

Dan uličnih svirača

 U sklopu majskih dešavanja, a u cilju predstavljanja škole, organizuje se Dan uličnih svirača. Učenici i nastavnici nastupaju na ulicama našeg grada. Tog dana muzička škola poklanja gradu muziku različitih žanrova, a širi auditorijum ima priliku da se upozna sa radom i umećem učenika i nastavnika naše škole. Ulice našeg grada tog dana su svakako sunčanije i raspevanije nego inače.

Upis u pripremni razred

Školovanje u pripremnom razredu, po pravilu, traje jednu godinu, s tim da se u zavisnosti od uzrasta učenika, a uz saglasnot roditelja i mišljenja predmetnih nastavnika može produžiti na dve godine. U pripremnom razredu se pohađa nastava solfeđa. Upis u pripremni razred se vrši u skladu sa školskim kalendarom, a sve potrebne informacije o upisu se mogu pronaći na sajtu škole ili neposredno u školi. Upis se najčešće realizuje u junu kako bi se formirale grupe i organizovala nastava do početka nove školske godine.

Upis u osnovnu muzičku školu

Upis počinje prijavom za polaganje prijemnog ispita na sajtu škole. Nakon prijavljivanja sledi prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže pred komisijom i proverava se sluh, ritam i muzička memorija. Nakon završenog prijemnog ispita, objavljuje se rang lista i kandidati koji ispunjavaju uslove za upis mogu da se upišu u školu na željeni instrument. Sve potrebne informacije budu blagovremeno postavljene na sajt škole. Osnovnu muzičku školu upisuju učenici koji imaju devet ili manje godina. Izuzetak je solo pevanje gde je uslov za upis starosna granica za devojčice minimum trinaest godina, a za dečake šesnaest.

Više informacija:

Informacije o upisu i prijave za prijemni ispit

Pošaljite nam poruku