Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Smilja Janković

Telefon: 021/752-287

e mail adresa /  sekretarsh@mts.rs

Adresa: Akademika Milana Kurepe 10
 
Odluka u prilogu